Hem

Vaccinationsknappen

Badgen som bidrar till ökad trygghet för alla!

Vaccinationsknappen - skapar trygghet runt dig!


Vaccinationsknappen är badgen som enkelt och synligt ger ökad trygghet för alla. Den visar tydligt vilka som är vaccinerade och att fler och fler faktiskt blir vaccinerade. Det som berättas på nyheterna blir synligt i samhället och vi ser med egna ögon hur coronans påverkan på våra dagliga liv metodiskt minskas.


 Successivt blir vi fler och fler som bär Vaccinationsknappen i takt med att antalet vaccinerade ökar och tillsammans skapar vi ökad trygghet hos alla, även hos dem som av olika skäl inte är vaccinerade.


Om du arbetar med människor i kontaktyrken kan du även här skapa en trygghet hos de som möter dig. Patienter, brukare, kunder, ja alla som träffar dig när du arbetar.


Tillsammans skapar vi en tydlig markering och enkel visualisering om hur vi befriar oss från Covid-19s grepp om våra liv och ju fler som har den gröna Vaccinationsknappen ju tryggare blir vi, tills vi en dag inte längre behöver något tecken. Vi VET att vi kan ha ett socialt liv igen och träffa våra nära och kära utan rädsla för allvarlig sjukdom.


Köp enkelt Vaccinationsknappen från oss och ha den på plats om en vecka.


Låt oss tillsammans visualisera hur hotet från coronan minskar dag för dag!


Vaccinationsknappen bygger på den ansvarsstrategi Sverige haft under hela pandemin. Det betyder att om du bär Vaccinationsknappen är du färdigvaccinerad. Det är också viktigt att fortsätta följa FHMs rekommendationer som uppdateras kontinuerligt. 5:- per såld knapp används till hjälp för coviddrabbade 

Har du några frågor?


Välkommen att kontakta oss!